Lov BOLOGNEZE technikou.

  

 

 Prut pro techniku BOLO. Montáž BOLO

 

Při lovu na kanálech a vodách ,kde potřebujeme daleko nahazovat/většinu pomalu a středne tekoucích a ve větších hloubkách / k tomu je nutné mít i vhodný splávek.Zpravidla se k tomu používá pevný splávek rúzné gramáže podle charakteristiky ,hloubky povodí a mista kde hodláme prováďet lov.Je možné použít i splávek klouzák,který je uchycen ve dvou prúbežných bodech a zarážkou nastavujeme hloubku.Lov na MATCH nebo TELEMATCH pruty se provádí s pruty o délkách cca 3.90-4.20m se splávky angličáky /klouzavé a pevné/.Očka na ťechto prutech jsou ťesňe za sebou co napomáhá k tomu aby vlas přes očka které jsou malé dobře procházel.
Gramáž techto splávkú se přizpúsobuje podle mista a hloubky povodí.Je snimi možné provádet lov jak v menších tak i ve velkých hloubkách.
Pokud hloubka vody v míste lovu nepřesáhne délku použitého prutu,je možné použít splávek či předvážený nebo nepředvážený upevňeného na vlas na pevno.V hloubkách používáme splávky klouzavé ,kde zarážkou na vlasci si nastavujeme požadovanou hloubku.Pro lov angličáky je dobré používat speciální silon, který se nám sám potápí